Galeria

Przedstawiamy jedynie niewielką część naszych prac obejmujących malowanie twarzy oraz charakteryzacje.

Zgodnie z ust. z dn. 4.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie fotografie umieszczone w tej galerii stanowią własność Fairyland.pl. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody, jest zabronione .Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.